Cosmeticaverordening 1223/2009/EG

Cosmeticaverordening 1223/2009/EG

Cosmetica op de Europese markt wordt gereguleerd door Cosmeticaverordening 1223/2009/EG. Deze verordening is in juli 2013 van kracht gegaan en heeft de oude Cosmeticarichtlijn (76/768/EG) vervangen. De kern van de Cosmeticaverordening is dat cosmetica veilig moet zijn. Gebruik van cosmetische producten mag de gezondheid van de mens niet schaden. In de Cosmeticaverordening zijn strenge eisen vastgelegd over de veiligheid en documentatie van een cosmetisch product. Elk product op de Europese markt moet aan deze eisen voldoen. U draagt als fabrikant de verantwoordelijkheid dat uw product aan de wetgeving voldoet.

Hieronder vindt u een korte toelichting over de belangrijkste onderdelen van de Cosmeticaverordening 1223/2009/EG.

gg

gg

Meer weten...?

...over de regulatie van cosmetica op de Europese markt? Download gratis en vrijblijvend het SkinConsult informatiepakket.

Safety Assessment

Een belangrijke eis uit de cosmeticaverordening is het uitvoeren van een safety assessment. Dit moet worden gedaan voor elk cosmetisch product, voordat het op de markt wordt gebracht. Producten die al op de markt waren vóór de nieuwe Cosmeticaverordening van kracht werd in juli 2013, dienen volgens de nieuwe richtlijnen opnieuw te worden getest.

De safety assessment moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerd veiligheidsbeoordelaar. Dit is iemand met een opleiding of aantoonbare ervaring in de farmacie, toxicologie, geneeskunde of een vergelijkbaar discipline.

Meer weten...?

...over de regulatie van cosmetica op de Europese markt? Download gratis en vrijblijvend het SkinConsult informatiepakket.

Product Informatie Dossier

Het Product Informatie Dossier is een totaalpakket aan informatie over één cosmetisch product. Dit dossier bevat onder andere informatie over het uiterlijk van het product, de functie, veiligheid, toepassing, testresultaten, enzovoorts. De safety assessment is een belangrijk onderdeel van het Product Informatie Dossier.

Voor elk cosmetisch product op de Europese markt dient een Product Informatie Dossier beschikbaar te zijn. Autoriteiten, in Nederland de NVWA (Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit), kunnen te allen tijde inzage in dit dossier vragen.

 

Meer weten...?

...over de regulatie van cosmetica op de Europese markt? Download gratis en vrijblijvend het SkinConsult informatiepakket.

Notificeren van het product

Een van de eisen uit de Cosmeticaverordening is de notificatie van cosmetische producten bij het Cosmetic Product Notification Portal. Dit is een online portal van de Europese Commissie. Elk cosmetisch product op de Europese markt moet worden aangemeld bij het CPNP.

Bij de notificatie horen specifieke gegevens over het product, de verantwoordelijke persoon voor het product en informatie over de samenstelling. De Europese Commissie geeft deze informatie door aan de autoriteiten van alle lidstaten. De lidstaten gebruiken de productinformatie voor de controle van de eigen markt. Ook vergiftigingscentra en ziekenhuizen hebben inzage in de informatie, voor het geval zich een calamiteit met een product voordoet.

Meer weten...?

...over de regulatie van cosmetica op de Europese markt? Download gratis en vrijblijvend het SkinConsult informatiepakket.

Aangeven van nanomaterialen

Cosmetische producten die nieuwe nanomaterialen bevatten, moeten speciaal genotificeerd worden. Een nanomateriaal is nieuw als het nog niet eerder in een cosmetisch product is gebruikt. Veel nanomaterialen zijn al beoordeeld door de Europese Commissie en staan vermeld in de bijlagen van de Cosmeticaverordening.

Bij de notificatie van cosmetische producten met nieuwe nanomaterialen moet informatie over de veiligheid van dit nanomateriaal worden aangeleverd. De Europese Commissie kan om een wetenschappelijke beoordeling van deze informatie vragen.

Meer weten...?

...over de regulatie van cosmetica op de Europese markt? Download gratis en vrijblijvend het SkinConsult informatiepakket.