REACh wetgeving

REACh wetgeving

REACh wetgeving is de Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. U dient als cosmetica fabrikant of distributeur de risico’s van stoffen te kennen. Daarnaast vereist REACh wetgeving dat u maatregelen neemt om die risico’s te beheersen. De volgende REACh–processen zijn voor fabrikanten relevant:

  • Registratie van stoffen
  • Verplichting om SVHC (Substances of Very High Concern)-stoffen in voorwerpen te melden
  • Melden van indeling en etikettering van stoffen voor opname in Europese Inventaris
  • Informatie in de toeleveringsketen
  • Aanvragen autorisatie
  • Voldoen aan eisen van concentratie-beperkingen voor stoffen

Wij adviseren u graag bij het voldoen aan de eisen van de REACh wetgeving.

Voldoen aan REACh eisen?

Wij adviseren u graag. Neem contact met ons op voor meer informatie.