Team

the team

Lotte Broekhoff

Dataverwerker

Lotte studeert Immunologie en Microbiologie in Glasgow. In mei is Lotte gestart als dataverwerker bij het operationele team van SkinConsult.